Quy chuẩn tiêu chuẩn

Chỉ dẫn kỹ thuật “Bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”

Ngày tạo : 05/04/2023

Thực hiện Hợp đồng KHCN số TĐ 18-17 ký giữa Viện KHCN Xây dựng và Bộ xây dựng về việc “Nghiên cứu sử dụng tro bay nhiệt điện cho các công trình bê tông và bê tông cốt thép vùng nhiễm mặn và chua phèn – Đồng bằng sông Cửu Long”, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành Chỉ dẫn kỹ thuật “Bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” theo ý kiến của Hội đồng khoa học Bộ Xây dựng. Chỉ dẫn kỹ thuật này được biên soạn dựa trên các kết quả nghiên cứu của đề tài và có tham khảo các tài liệu kỹ thuật có liên quan.

Viện KHCN Xây dựng kính gửi Chỉ dẫn kỹ thuật “Bảo vệ kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong môi trường chua phèn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” đến các cơ quan/tổ chức/cá nhân tham khảo, áp dụng.

Chỉ dẫn kỹ thuật.

 

 

Các tin liên quan