Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn TCVN Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Phương pháp thử cho vữa xi măng cốt sợi thủy, Mã số TC 21-16

Ngày tạo : 13/05/2024

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện KHCN Xây dựng đã thực hiện biên soạn dự thảo tiêu chuẩn “Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Vữa xi măng cốt sợi thủy tinh – Phương pháp thử - Xác định độ lưu động” và 2. “Sản phẩm bê tông đúc sẵn – Vữa xi măng cốt sợi thủy tinh – Phương pháp thử - Xác định hàm lượng sợi trong hỗn hợp vữa cốt sợi thủy tinh bằng phương pháp rửa trôi”, Mã số TC 21-16.

Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho dự thảo trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi công văn để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trình thẩm định.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm công văn) xin được gửi về:

Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com.

Hoặc Chủ trì nhiệm vụ là TS. Trần Minh Đức, Điện thoại: 0913463799; Email: duc3799@gmail.com

Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Mẫu góp ý.

Phần 1. Xác định độ lưu động của hỗn hợp….

Phần 2. Xác định hàm lượng sợi của hỗn hợp….

 

Các tin liên quan