Quy chuẩn tiêu chuẩn

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật - Nhận dạng, mô tả và phân loại đá”, mã số TC 23 - 21

Ngày tạo : 17/04/2023

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn quốc gia “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật - Nhận dạng, mô tả và phân loại đá” theo định hướng mới, mã số TC 23 – 21.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 và thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật - Nhận dạng, mô tả và phân loại đá” theo định hướng mới để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá.

Nội dung góp ý dự thảo tiêu chuẩn xin gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo theo địa chỉ:

- Phòng KHKT_Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, địa chỉ: số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hoặc gửi cho chủ trì nhiệm vụ là ThS. Đồng Thị Minh Tâm, Điện thoại: 0904121959, Email: tamdkt@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

Mẫu góp ý.

Tiêu chuẩn Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật.

 

Các tin liên quan