Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm cửa tầng thang máy

Ngày tạo : 06/06/2019

Ngày 21 tháng 5 năm 2019, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 mẫu cửa tầng thang máy cho khách hàng là Công ty TNHH Thang máy Thái Bình.

Mẫu được thử là hệ thống cửa tầng thang máy kiểu mở ở tim. Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về tiêu chí là tính toàn vẹn trong khoảng thời gian 120 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn BS EN 81 – 58:2003.

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Giống như một số mẫu cửa đã được thử nghiệm trước đây, trong thử nghiệm này mẫu cửa cũng được thử nghiệm với kích thước bằng với thực tế lắp đặt trong công trình với kích thước tổng thể lên đến 2,4 m x 2,2 m. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình Tiêu chuẩn BS EN 81-58:2003. Kết quả theo dõi cho thấy các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.

Các tin liên quan