Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Angsana Hotels và Resorts - Laguna Hue

Ngày tạo : 13/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình ANGSANA HOTELS & RESORTS - LAGUNA HUE - Lăng Cô - Huế. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm số 1 có kính thước 6 m (cao) x 8,52 m (rộng) và mẫu thử nghiệm số 2 có kính thước 7,04 m (cao) x 3,4 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình ANGSANA HOTELS & RESORTS - LAGUNA HUE - Lăng Cô - Huế. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm số 1 có kính thước 6 m (cao) x 8,52 m (rộng) và mẫu thử nghiệm số 2 có kính thước 7,04 m (cao) x 3,4 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

 
 Mẫu thử số 1
 
 Mẫu thử số 2


Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thử nghiệm P = +1416 Pa và -1416 Pa  (tương đương với áp lực gió cấp 15 - thang bão Beaufort); Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thử nghiệm P = +2123 Pa và -2123 Pa (tương đương với áp lực gió cấp 17 - thang bão Beaufort).
Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Laguna Vietnam”, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế “D-103” của Thái Lan, đại diện nhà thầu chính “Liên danh Gold Star - Hòa Bình”, đại diện nhà thầu nhôm kính “Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Và Quảng Cáo Sài Gòn Dad”.

Các tin liên quan