Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil

Ngày tạo : 10/06/2018

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho dự án: “Tổ hợp Ánh Dương – Soleil”. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN. Mẫu thử nghiệm có kính thước 2,558 m (cao) x 4,080 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là:

- Độ lọt khí với Plk = 150 Pa;

- Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  200 Pa trong 15 phút;

- Tính năng kết cấu với Pkc  =  2400 Pa và -2400 Pa.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công “Công ty Cổ phần Tổ Hợp SaDo”.

 

Các tin liên quan