Thí nghiệm

Thí nghiệm nén gối chậu 37500 kN cho cầu Yên Dũng - Bắc Giang

Ngày tạo : 14/07/2015

Thực hiện hợp đồng thí nghiệm gối chậu giữa Công ty TNHH MTV Minh Đăng với Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng cho Công trình cầu Yên Dũng – Bắc Giang, ngày 26/2/2014, Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình - Viện CN Kết cấu CTXD đã thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng quy trình, quy phạm chuyên ngành với tải trọng thí nghiệm cho gối là 37500 kN. Đây là tải trọng thí nghiệm mà rất ít phòng thí nghiệm ở Việt Nam có thể thực hiện được. Trong thí nghiệm này, đã sử dụng 04 kích ENERPAC mỗi kích 1000 tấn và hệ thống bơm dầu do phòng tự đầu tư. Việc triển khai thí nghiệm này là một trong những yếu tố khẳng định năng lực và thương hiệu của các phòng thí nghiệm thuộc Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng.

Thực hiện hợp đồng thí nghiệm gối chậu giữa Công ty TNHH MTV Minh Đăng với Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng cho Công trình cầu Yên Dũng – Bắc Giang, ngày 26/2/2014, Phòng Nghiên cứu và Thí nghiệm Công trình - Viện CN Kết cấu CTXD đã thực hiện công tác thí nghiệm theo đúng quy trình, quy phạm chuyên ngành với tải trọng thí nghiệm cho gối là 37500 kN. Đây là tải trọng thí nghiệm mà rất ít phòng thí nghiệm ở Việt Nam có thể thực hiện được. Trong thí nghiệm này, đã sử dụng 04 kích ENERPAC mỗi kích 1000 tấn và hệ thống bơm dầu do phòng tự đầu tư. Việc triển khai thí nghiệm này là một trong những yếu tố khẳng định năng lực và thương hiệu của các phòng thí nghiệm thuộc Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng.

Các tin liên quan