Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mái tôn của công trình Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất TKV tại Quảng Ninh

Ngày tạo : 28/10/2019

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió – Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình: “Tòa nhà trung tâm điều hành sản xuất TKV tại Quảng Ninh”. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn AS/NZS; AAMA. Mẫu thử nghiệm hệ thống mái tôn có kính thước 3,75 m (Dài) x 7,6 m (rộng), được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: (a) Độ lọt khí với Plk = ± 300 Pa; (b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút (lần 1); (c) Độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn trong 15 phút; (d) Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  750 Pa trong 15 phút; (e) Tính năng kết cấu với P kc = + 2500 Pa và -2500 Pa; (f) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  300 Pa trong 15 phút (lần 2); (g) Tải trọng cực hạn (độ bền áp lực gió lớn nhất) với Pch = +3750 Pa và Pch = -3750 Pa; (h) Dịch chuyển theo phương ngang (do gió và động đất gây ra); (i) Dịch chuyển theo phương đứng (do gió và động đất gây ra).

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công.

 

Các tin liên quan