Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của “Nhà ga hành khách - cảng hàng không quốc tế cát bi”

Ngày tạo : 04/12/2016

Gần đây, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho “NHÀ GA HÀNH KHÁCH - CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ CÁT BI”. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 6,9 m (cao) x 6,7 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

 Các chỉ tiêu được thử nghiệm là:

(a) Độ lọt khí với Plk = ± 600 Pa;

(b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  500 Pa trong 15 phút;

(c) Tính năng kết cấu với P kc ;

(d) Dịch chuyển do động đất gây ra;

(e) Tải trọng ở trạng thái cực hạn  P ch  = 1,5*P kc  = + 2625 Pa  và  = - 2625 Pa

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư "Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam", tư vấn giám sát “Công ty CP TV Công nghệ, Thiết bị và Kiểm định Xây dựng - CONICO ”, đại diện nhà thầu nhôm kính “Công ty CP CN Châu Á”. Thử nghiệm đã được tiến hành thành công và được đánh giá cao bởi các bên liên quan.

Các tin liên quan