Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống cửa cuốn cho Công ty TNHH BUNKA Việt Nam

Ngày tạo : 05/12/2021

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống cửa cuốn cho Công ty TNHH BUNKA Việt Nam theo ASTM E 330/E330M-14 và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Gia tải sơ bộ; Tính năng kết cấu; Tải trọng cực hạn (độ bền gió lớn nhất).

Các tin liên quan