Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “DA30/81"

Ngày tạo : 25/01/2024

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “DA30/81" theo hợp đồng kinh tế số 178/2023 KCT với Công ty Cổ phần Eurowindow.

Thử nghiệm thực hiện theo các tiêu chuẩn: ASTM E 330/E330M-14; ASTM 331-00; ASTM E283-04; ASTM E90; ASTM E413; Quy trình thử nghiệm hệ vách kính thuộc công trình “DA30/81” đã được phê duyệt và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Độ lọt khí với Plk =  300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  500 Pa; Tính năng kết cấu (độ bền gió): Pkc =  +1270 Pa và -953 Pa; Độ cách âm.

 

 

Các tin liên quan