Thí nghiệm

Viện CN Kết cấu CTXD thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao

Ngày tạo : 14/07/2015

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2014, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam thiết kế và chế tạo. Hai hệ thống mẫu này được khách hàng sử dụng các sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trên dây chuyền mới lắp đặt và vận hành của hãng tại Việt Nam.

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2014, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam thiết kế và chế tạo. Hai hệ thống mẫu này được khách hàng sử dụng các sản phẩm tấm thạch cao sản xuất trên dây chuyền mới lắp đặt và vận hành của hãng tại Việt Nam.

Hai hệ thống mẫu được thử nghiệm là các vách ngăn có yêu cầu chịu lửa 1 giờ và 2 giờ. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn TCVN 9311-8:2012 (ISO 834-8).

Cả hai thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem ảnh). Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-1). Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của chuyên gia kỹ thuật và đại diện Công ty TNHH USG Boral Gypsum Việt Nam.


Các tin liên quan