Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu sản phẩm bọc bảo vệ kết cấu thép

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 13/03/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm bọc bảo vệ kết cấu thép cho khách hàng là KEAFER ENGINEERING (VIETNAM) LTD. Mẫu thử là hệ thống các tấm bọc được lắp đặt để bảo vệ dầm thép.

Ngày 13/03/2010, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm bọc bảo vệ kết cấu thép cho khách hàng là KEAFER ENGINEERING (VIETNAM) LTD. Mẫu thử là hệ thống các tấm bọc được lắp đặt để bảo vệ dầm thép.Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 100 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương ngang. Ngoài tác động của môi trường nhiệt độ cao theo quy trình DIN 4102-2, trong suốt quá trình thử nghiệm hệ thống mẫu thử còn chịu tác động của các tải trọng tập trung đặt dọc theo thân dầm. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của chuyên gia kỹ thuật thuộc Công ty FERMACELL (Đức), cán bộ kỹ thuật của Công ty KEAFER, cùng đại diện khách hàng của KEAFER và đại diện tư vấn giám sát chất lượng thi công xây dựng. Được biết, đây là hệ thống sản phẩm do FERMACELL (Đức) thiết kế, chế tạo và do Công ty KEAFER cung cấp cho một hạng mục thuộc công trình Bảo tàng Hà Nội.

Các tin liên quan