Thí nghiệm

Thí nghiệm siêu âm, nén tĩnh thử tải cọc khoan nhồi công trình nhà khách ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 118/2009 PVMN đã ký với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khách Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  tại Tp. Hồ Chí Minh, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc thí nghiệm siêu âm, nén tĩnh thử tải cọc khoan nhồi công trình trên tuân thủ đề cương đã được phê duyệt.

Thực hiện hợp đồng số 118/2009 PVMN đã ký với chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà khách Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam  tại Tp. Hồ Chí Minh, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện việc thí nghiệm siêu âm, nén tĩnh thử tải cọc khoan nhồi công trình trên tuân thủ đề cương đã được phê duyệt.
Dự án được xây dựng tại số 20/1 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh trên khu đất có diện tích 500m2, 07 tầng lầu và 02 tầng hầm. Theo thiết kế công trình sử dụng phương án xử lý nền đất bằng hệ thống cọc BTCT thi công bằng phương pháp khoan nhồi, đường kính cọc D600mm, chiều dài cọc 31.4m, sức chịu tải thiết kế 200 tấn.  Để phục vụ công tác thiết kế cọc, Phân Viện KHCN Xây dựng miền Nam thực hiện công tác thí nghiệm nén tĩnh cọc bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục đến Pmax = 500 tấn và siêu âm kiểm tra độ đồng nhất, tính toàn vẹn cho 02 cọc thử theo hợp đồng đã ký và tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước. Theo kế hoạch, công việc trên được thực hiện trong 1 tháng kể từ ngày cọc đủ điều kiện thí nghiệm.

Các tin liên quan