Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu dầm thép chịu lực bọc tấm bảo vệ chống cháy

Ngày tạo : 12/07/2015

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu dầm thép chịu lực bọc bằng tấm bảo vệ chống cháy cho khách hàng là Công ty TNHH Nam Minh Hoàng. Mẫu thử là hệ thống các tấm bọc chống cháy được lắp đặt để bảo vệ dầm thép. Lần này có hai hệ thống mẫu được thử nghiệm, một mẫu được bọc 3 bảo vệ ở mặt vừa chịu tác động của lửa vừa chịu tác động của tải trọng và một mẫu được bọc cả 4 mặt chỉ chịu tác động của lửa, không chịu tác động của lực.

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu dầm thép chịu lực bọc bằng tấm bảo vệ chống cháy cho khách hàng là Công ty TNHH Nam Minh Hoàng. Mẫu thử là hệ thống các tấm bọc chống cháy được lắp đặt để bảo vệ dầm thép. Lần này có hai hệ thống mẫu được thử nghiệm, một mẫu được bọc 3 bảo vệ ở mặt vừa chịu tác động của lửa vừa chịu tác động của tải trọng và một mẫu được bọc cả 4 mặt chỉ chịu tác động của lửa, không chịu tác động của lực.Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 100 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương ngang. Môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo quy trình DIN 4102-2. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của chuyên gia kỹ thuật thuộc Công ty Promat International (Asia Pacific), cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH Nam Minh Hoàng, cùng đại diện khách hàng của Nam Minh Hoàng. Hệ thống sản phẩm này do Promat International (Asia Pacific) thiết kế, chế tạo và do Công ty TNHH Nam Minh Hoàng cung cấp cho một hạng mục thuộc công trình Bảo tàng Hà Nội.

Các tin liên quan