Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao

Ngày tạo : 13/07/2015

Trong hai ngày 06 và 14 tháng 01 năm 2012, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu sản phẩm vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty Eunmin S&D Việt Nam thiết kế và chế tạo. Các hệ thống sản phẩm này sẽ được lắp đặt cho một công trình khách sạn cao cấp đang được xây dựng tại Hà Nội.

Trong hai ngày 06 và 14 tháng 01 năm 2012, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho hai hệ thống mẫu sản phẩm vách ngăn nhẹ xương thép ốp thạch cao, là sản phẩm do Công ty Eunmin S&D Việt Nam thiết kế và chế tạo. Các hệ thống sản phẩm này sẽ được lắp đặt cho một công trình khách sạn cao cấp đang được xây dựng tại Hà Nội.


Hai hệ thống mẫu được thử nghiệm là các vách ngăn có yêu cầu chịu lửa 2 giờ. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ trên tiêu chuẩn BS EN 1634-1:1999. Cả hai thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình BS EN 1363-1:2000. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Eunmin S&D Việt Nam.
Đây là các thử nghiệm mở đầu cho năm mới 2012.

Các tin liên quan