Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu kính chống cháy

Ngày tạo : 19/01/2021

Ngày 15/9/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với mẫu kính chống cháy theo tiêu chuẩn ISO 3009:2003 cho khách hàng Công ty Cổ phần Gia Lợi.

Thử nghiệm được thực hiện trên lò đứng với môi trường lò thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 3009:2003.

Quá trình lấy mẫu, lắp dựng và thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng. 

Các tin liên quan