Thí nghiệm

Viện Chuyên ngành Kết cấu CTXD thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho Nhà khách TP. Đà Nẵng

Ngày tạo : 14/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà khách Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 8,1 m (cao) x 3,15 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.   Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư và tư vấn giám sát “Ban quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng”, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế “Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng”, đại diện đơn vị thi công “Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu - EUROWINDOW”.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng- Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà khách Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 8,1 m (cao) x 3,15 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.   Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư và tư vấn giám sát “Ban quản lý Dự án xây dựng thành phố Đà Nẵng”, đại diện đơn vị tư vấn thiết kế “Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng”, đại diện đơn vị thi công “Công ty Cổ phần Cửa sổ nhựa Châu Âu - EUROWINDOW”.

                                                 

Các chỉ tiêu được thử nghiệm bao gồm:
 - Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thử nghiệm P = +300 Pa và -300 Pa (lần 1);   
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thử nghiệm P = 300 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút (lần 1);
- Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thử nghiệm P = +1620 Pa và -1210 Pa; 
- Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thử nghiệm P = +300 Pa và -300 Pa (lần 2);
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thử nghiệm P = 300 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút (lần 2);  
- Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thử nghiệm P = +2430 Pa và -1815 Pa; 
- Kiểm tra tính năng làm việc của hệ lam nhôm với áp lực thử nghiệm P = +1620 Pa.

Các tin liên quan