Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mái tôn của công trình Vinhomes Metropolis

Ngày tạo : 28/10/2019

Tháng 07 năm 2019, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió – Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình: “Vinhomes metropolis”. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn AS/NZS; AAMA; ASTM. Mẫu thử nghiệm hệ thống mặt dựng chữ L có kính thước 3,035 m (Dài) x 1,120 m (ngăn)x8,7 (cao), được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: Gia tải sơ bộ; Độ lọt khí với Plk = ± 300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  718,2 Pa trong 15 phút; Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  718,2 Pa trong 15 phút; Tính năng kết cấu với Pkc = + 2100 Pa và Pkc = -3160 Pa (thử nghiệm với 50% và 100% tải trọng gió thiết kế; Thử nghiệm hệ thống neo của BMU/ BMU restraint test; Tải trọng cực hạn với Pch = +3150 Pa và Pkc = -4740 Pa (thử nghiệm với 75% và 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất).

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư, đại diện đơn vị tư vấn giám sát, đại diện đơn vị thi công.

Các tin liên quan