Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình trụ sở mới Bộ ngoại giao

Ngày tạo : 21/07/2016

Mới đây, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Trụ sở mới Bộ Ngoại giao. Quy trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 9,2 m (cao) x 8,4 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là :
(a) Tính năng kết cấu với 50%Pkc = + 1100 Pa và - 850 Pa;
(b) Độ lọt khí với Plk = ± 720 Pa (lần 1, trước khi thử nghiệm kiểm tra tính năng kết cấu);
(c) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 720 Pa trong 15 phút (lần 1, trước khi thử nghiệm kiểm tra tính năng kết cấu);
(d) Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln = 720 Pa trong 15 phút;
(e) Tính năng kết cấu với Pkc = + 2200 Pa và - 1700 Pa;
(f) Độ lọt khí với Plk = ± 720 Pa (lần 2, trước khi thử nghiệm kiểm tra tính năng kết cấu);
(g) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 720 Pa trong 15 phút (lần 2, trước khi thử nghiệm kiểm tra tính năng kết cấu);
(e) Dịch chuyển do động đất gây ra;
(h) Tính năng kết cấu với 150% áp lực gió: Pmax = ± 1,5Pkc = + 3300 Pa và - 2550 Pa.
 
 
Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở mới bộ ngoại giao”, đại diện đơn vị tư vấn giám sát “Công ty CPTV công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - Conico”, đại diện đơn vị thi công “Liên danh công ty cổ phần công nghiệp châu Á – công ty cổ phần Ewrowindow – công ty tnhh thương mại dịch vụ và sản xuất phi kha”.
 

Các tin liên quan