Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án GRYPHON HOUSE

Ngày tạo : 24/07/2023

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án GRYPHON HOUSE tại 2105 W 46TH AVENUE, CITY OF VANCOUVER theo ASTM E 330/E330M-14, ASTM 331-00, ASTM E283-04, AAMA 501.4-00, AAMA 501.1-05, AAMA 501.5-07.

Thực hiện thử nghiệm gồm: Đóng/ mở cửa sổ; Gia tải sơ bộ; Độ lọt khí; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Độ lọt nước dưới áp lực động, Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió); Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực động; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương ngang); Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương đứng); Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực động; Tuần hoàn nhiệt; Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực động; Tải trọng cực hạn với Pch = 1.5 x Pkc (thử nghiệm với 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất); Thử nghiệm động đất cực hạn.

 

 

Các tin liên quan