Thí nghiệm

Thử nghiệm ứng xử với lửa của mẫu vật liệu hoàn thiện nội thất phương tiện đầu máy toa xe

Ngày tạo : 05/12/2017

Vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành các thử nghiệm kiểm tra ứng xử với lửa của mẫu vật liệu hoàn thiện nội thất phương tiện đầu máy toa xe cho khách hàng là Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An.

Mẫu được thử là các loại vật liệu dùng để hoàn thiện nội thất cho đầu máy và toa xe lửa. Theo yêu cầu của khách hàng, mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về các tiêu chí: mức độ sinh khói và khả năng cháy lan của ngọn lửa trên mẫu thử. Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống thiết thử nghiệm mức độ sinh khói và tốc độ cháy lan theo phương ngang. 

Các tin liên quan