Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa đi chịu lửa bằng thép

Ngày tạo : 12/07/2015

Ngày 14/10/2009 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm cửa đi của khách hàng là Công ty TNHH VINA-SANWA. Mẫu sản phẩm được thử là cửa đi bằng thép dạng bản lề, 1 cánh, mở 1 phía chịu lửa, không nhiệt.

Ngày 14/10/2009 Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã hoàn thành việc thử nghiệm khả năng chịu lửa cho mẫu sản phẩm cửa đi của khách hàng là Công ty TNHH VINA-SANWA. Mẫu sản phẩm được thử là cửa đi bằng thép dạng bản lề, 1 cánh, mở 1 phía chịu lửa, không nhiệt.Trong cùng 1 lần thử nghiệm, có 02 sản phẩm mẫu được thử một mẫu có chiều mở của cánh cửa từ trong lò thử nghiệm ra ngoài và mẫu kia có cánh cửa mở theo chiều ngược lại. Việc thử nghiệm như vậy cho phép đánh giá khả năng chịu lửa của cả hai mặt của mẫu sản phẩm.
Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 130 phút trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (xem ảnh). Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng. Công ty TNHH VINA-SANWA có một nhà máy sản xuất tại Việt Nam mới được khánh thành và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2008, mẫu sản phẩm được thử nghiệm do chính công ty sản xuất và chế tạo tại nhà máy.

Các tin liên quan