Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án “Khu phức hợp sóng Việt Lô 1-17” tại Tp. Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 27/02/2023

Tháng 2/2023, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án “Khu phức hợp sóng Việt Lô 1-17" tại lô 1-17 khu đô thị Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh theo AS/NZS 4284:2008 “Thử nghiệm hệ thống mặt dựng của công trình ” và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Gia tải sơ bộ; Thử nghiệm đóng/mở cửa sổ; Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió); Độ lọt khí với Plk = 150 Pa;Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Độ lọt nước dưới áp lực tuần hoàn; Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương đứng); Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Dịch chuyển do gió, động đất gây ra (theo phương ngang); Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí; Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh; Độ lọt nước cho trường hợp lão hóa keo silicon; Tải trọng cực hạn với Pch = 1.5 x Pkc (thử nghiệm với 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất); Thử nghiệm hệ thống neo của BMU.

Các tin liên quan