Thí nghiệm

Thử nghiệm xác định khả năng chịu lửa của mẫu màn ngăn cháy

Ngày tạo : 19/01/2021

Ngày 18/11/2020, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng - Viện KHCN Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với 01 màn ngăn cháy dạng vải chống cháy theo tiêu chuẩn TCVN 9383:2012 cho khách hàng Công ty TNHH TM DV Chính Hướng.

Thử nghiệm được thực hiện trên lò đứng với môi trường lò thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 9311-1:2012 và TCVN 9383:2012.

Quá trình lấy mẫu, lắp dựng và thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ đầu tư, các chuyên gia kỹ thuật của khách hàng.

Các tin liên quan