Thí nghiệm

Thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm cọc khoan nhồi công trình Trung tâm thương mại và dịch vụ dầu khí Đà Nẵng

Ngày tạo : 12/07/2015

Thực hiện hợp đồng số 253/2009 VKH đã ký với chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm cọc khoan nhồi công trình trên đảm bảo tuân thủ các văn bản hiện hành của Nhà nước.

Thực hiện hợp đồng số 253/2009 VKH đã ký với chủ đầu tư là Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC), Viện KHCN Xây dựng thực hiện việc thí nghiệm nén tĩnh, siêu âm cọc khoan nhồi công trình trên đảm bảo tuân thủ các văn bản hiện hành của Nhà nước.
Công trình được xây dựng tại số 7 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng trên diện tích 700m2, gồm 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Phần móng sử dụng cọc khoan nhồi đường kính D1000 và D800 với chiều dài theo thiết kế khoảng 40m. Đơn vị thiết kế là Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC). Theo hợp đồng, Viện KHCN Xây dựng thực hiện khối lượng công việc gồm: siêu âm 02 cọc thí nghiệm; thí nghiệm nén tĩnh 02 cọc khoan nhồi D1000 và D800 với tải thí nghiệm lớn nhất đối với cọc D1000 là 900 tấn, cọc D800 là 540 tấn. Dự kiến công việc trên được thực hiện trong 1 tháng.

Các tin liên quan