Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án FAIRMONT HOTEL HA NOI

Ngày tạo : 22/12/2022

Ngày 06/12/2022, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án FAIRMONT HOTEL HA NOI tại số 10 Trần Nguyên Hãn, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04, AAMA 501.1-05 và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Gia tải sơ bộ, Độ lọt khí với Plk = 300 Pa, Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 600 Pa, Độ lọt nước dưới áp lực động với Pln =  600 Pa trong 15 phút, Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió) với Pkc = +2000 Pa và Pkc = -2000 Pa (thử nghiệm với 50% và 100% tải trọng gió thiết kế), Lặp lại thử nghiệm độ lọt khí, Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực tĩnh, Lặp lại thử nghiệm độ lọt nước dưới áp lực động, Tải trọng cực hạn với Pch = 1.5 x Pkc =+3000 Pa và -3000 Pa (thử nghiệm với 75% và 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất).

Các tin liên quan