Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu cửa đi chịu lửa bằng thép với thời gian chịu lửa 03 giờ

Ngày tạo : 13/07/2015

Ngày 28/02/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu cửa đi chịu lửa của khách hàng là Công ty TNHH VINA-SANWA.

Ngày 28/02/2011, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa cho mẫu cửa đi chịu lửa của khách hàng là Công ty TNHH VINA-SANWA.
Mẫu thử là hệ thống cửa đi bằng thép, 1 cánh loại bản lề, mở về một phía, chịu lửa và không cách nhiệt, với khả năng chịu lửa dự kiến theo thiết kế là 03 giờ.Thử nghiệm được thực hiện trong khoảng thời gian 195 phút  trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng. Các điều kiện môi trường của lò thử nghiệm (nhiệt độ và áp suất) được kiểm soát và duy trì theo yêu cầu nêu trong quy trình TCXDVN 386 : 2007 (BS EN 1634-1 : 2000). Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện khách hàng và chuyên gia kỹ thuật của VINA-SANWA. Hệ thống sản phẩm này hoàn toàn được thiết kế, chế tạo bởi Công ty VINA-SANWA, đây là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thường xuyên đặt hàng thử nghiệm các sản phẩm cửa chịu lửa tại Phòng Thí nghiệm phòng chống cháy.

Các tin liên quan