Thí nghiệm

Thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc

Ngày tạo : 13/07/2015

Ngày 06/04/2012, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính (hệ unitized - hệ thống được thiết kế lắp dựng theo kiểu module) cho công trình Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thí nghiệm có kính thước 6 m (cao) x 6 m (rộng) được lắp dựng trong buồng thí nghiệm với các chỉ tiêu được thí nghiệm như:

Ngày 06/04/2012, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính (hệ unitized - hệ thống được thiết kế lắp dựng theo kiểu module) cho công trình Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc. Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thí nghiệm có kính thước 6 m (cao) x 6 m (rộng) được lắp dựng trong buồng thí nghiệm với các chỉ tiêu được thí nghiệm như:- Kiểm tra tính năng kết cấu với áp lực thí nghiệm P = +1450 Pa và -1450 Pa;
- Kiểm tra độ lọt khí với áp lực thí nghiệm P = +600 Pa và -600 Pa;
- Kiểm tra độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với áp lực thí nghiệm P = - 500 Pa kết hợp phun nước bằng hệ thống dàn mưa trong vòng 15 phút;
- Kiểm tra tải trọng ở trạng thái cực hạn với áp lực thí nghiệm P = +2175 Pa và -2175 Pa;
- Kiểm tra khả năng chịu lực do động đất gây ra.
Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát của công trình đã đánh giá cao chất lượng công việc do đơn vị thí nghiệm thực hiện.

Các tin liên quan