Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án “Capital land Hien Duc Tay Ho complex buliding” tại Hà Nội

Ngày tạo : 26/04/2023

Tháng 3/2023, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ mặt dựng nhôm kính dự án “Capital land Hien Duc Tay Ho complex buliding" tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04, và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Độ lọt khí với Plk = 150 Pa (phần cửa lùa) và 300 Pa (phần vách kính)/Air infiltration test with Plk = 150 Pa (sliding door) & 300 Pa (curtain wall); Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Plk = 160 Pa (phần cửa lùa) và 300 Pa (phần vách kính)/Water tightness test by static pressure with Plk = 160 Pa (sliding door) & 300 Pa (curtain wall); Tính năng kết cấu (độ bền áp lực gió) với Pkc = +1460 Pa và Pkc = -1090 Pa (thử nghiệm với 50% và 100% tải trọng gió thiết kế)/ Structural test at serviceability limit state (Against wind pressure test) Pkc = +1460 Pa and Pkc = -1090 Pa (with 50% and 100% design windload); Tải trọng cực hạn với Pch = +2000 Pa và -1490 Pa (thử nghiệm với 75% và 150% tải trọng gió thiết kế) (độ bền gió lớn nhất)/ Strength test at ultimate limit state with Pch = + 2000 Pa and -1490 Pa (Proof test)(with 75% and 150% design windload).

 

Các tin liên quan