Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu bọc phủ

Ngày tạo : 13/07/2015

Ngày 19/01/2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng đã hoàn thành thử nghiệm đốt, xác định khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu Vermicrete-550. Đây là sản phẩm do Công ty CP phát triển vật liệu chịu lửa Novaref của Việt nam nghiên cứu và chế tạo. Mẫu thử là vách thép cơ bản kích thước 2,40 m x 2,40 m được bọc cách nhiệt trên một mặt bằng vật liệu cần đánh giá.

Ngày 19/01/2013, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy, Viện Chuyên ngành Kết cấu công trình xây dựng đã hoàn thành thử nghiệm đốt, xác định khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu Vermicrete-550. Đây là sản phẩm do Công ty CP phát triển vật liệu chịu lửa Novaref của Việt nam nghiên cứu và chế tạo. Mẫu thử là vách thép cơ bản kích thước 2,40 m x 2,40 m được bọc cách nhiệt trên một mặt bằng vật liệu cần đánh giá.

 
 Mẫu thử đang trong quá trình thử nghiệm

Thử nghiệm được thực hiện theo quy trình thử nghiệm của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) với nhiệt độ môi trường lò thử nghiệm phát triển theo đường cong nhiệt của đám cháy dầu khí (Hydro Carbon Fire curve) trong thời gian 120 phút. Thiết bị được sử dụng là hệ thống lò đốt theo phương đứng. Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự giám sát của đại diện khách hàng và cơ quan đăng kiểm Lloyd Châu Á tại Việt Nam.

 
 Tình trạng bề mặt chịu tác động của lửa sau khi thử nghiệm

Trước đó, Phòng TN Phòng chống cháy đã thực hiện một số phép thử thuộc loại thử nghiệm này, song có thể thấy một số điểm nổi bật trong thử nghiệm cho Công ty CP phát triển vật liệu chịu lửa Novaref như sau:
- Cả vật liệu và nhà sản xuất đều trong nước;
- Môi trường nhiệt độ của lò thử nghiệm phát triển theo đường cong đám cháy dầu khí, là môi trường có tốc độ gia tăng nhiệt độ rất nhanh (đạt 1000oC trong khoảng 5 đến 7 phút đầu tiên của thử nghiệm). Điều này cho thấy, hệ thống thiết bị hiện nay của phòng TN ngoài việc vận hành theo các đường cong tiêu chuẩn bình thường như BS EN 1363-1:1999, ISO 834 hay ASTM E119, hoàn toàn có thể đáp ứng được thử nghiệm với môi trường nhiệt độ phát triển theo đường cong nhiệt của đám cháy dầu khí;
- Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự giám sát của đại diện cơ quan đăng kiểm quốc tế nổi tiếng Lloyd;
- Hệ thống sản phẩm dự kiến sẽ được sử dụng cho các công trình hàng hải như tàu biển, giàn khoan,…

Các tin liên quan