Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho kết cấu thép của vật liệu bọc phủ

Ngày tạo : 13/07/2015

Khi đòi hỏi phải có khả năng chịu lửa từ 15 phút trở lên, các cấu kiện kết cấu thép thường phải được bọc bảo vệ tính chịu lửa bằng một trong số các giải pháp như: (1) ốp bọc bằng các vật liệu không cháy dưới dạng tấm phẳng (board), cứng hoặc tấm sợi mềm (blanket); (2) bọc bằng các loại vật liệu không cháy dưới dạng vữa phun bám dính (sprayed cementious); hoặc (3) các loại sơn trương nở nhiệt (intumescent paint). Khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho cấu kiện kết cấu thép của những hệ thống sản phẩm vừa nêu được đánh giá thông qua khả năng bảo vệ cách nhiệt của chúng đối với cấu kiện thép và thường thông qua các thử nghiệm trong điều kiện tác động của lửa tiêu chuẩn.

Khi đòi hỏi phải có khả năng chịu lửa từ 15 phút trở lên, các cấu kiện kết cấu thép thường phải được bọc bảo vệ tính chịu lửa bằng một trong số các giải pháp như: (1) ốp bọc bằng các vật liệu không cháy dưới dạng tấm phẳng (board), cứng hoặc tấm sợi mềm (blanket); (2) bọc bằng các loại vật liệu không cháy dưới dạng vữa phun bám dính (sprayed cementious); hoặc (3) các loại sơn trương nở nhiệt (intumescent paint). Khả năng bảo vệ tính chịu lửa cho cấu kiện kết cấu thép của những hệ thống sản phẩm vừa nêu được đánh giá thông qua khả năng bảo vệ cách nhiệt của chúng đối với cấu kiện thép và thường thông qua các thử nghiệm trong điều kiện tác động của lửa tiêu chuẩn.

Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy tiến hành thử nghiệm cho 08 mẫu cấu kiện kết cấu thép được bọc bảo vệ tính chịu lửa bằng vật liệu bọc phủ dạng phun bám dính. Các mẫu được bọc phủ bởi 3 dạng vật liệu khác nhau với chiều dày lớp bảo vệ của mỗi loại vật liệu cũng khác nhau (gồm 03 mức chiều dày cơ bản: 17 mm, 29 mm và 40 mm) tương ứng với 03 mức về khả năng bảo vệ chịu lửa yêu cầu: 1 giờ, 2 giờ và 3 giờ. Hệ thống sản phẩm được thiết kế và thi công bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ và Sản phẩm Công nghiệp Quốc tế (IPS). Hiện công nghệ này đang được đơn vị triển khai áp dụng bọc bảo vệ tính chịu lửa cho cấu kiện thép của một số dự án xây dựng lớn ở Việt Nam, ví dụ như JW Marriott Hotel Hanoi. Các mẫu cấu kiện thép được bảo vệ đều được thử nghiệm trong điều kiện không đồng thời chịu lực. Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò đốt theo phương ngang với thời gian kéo dài tối đa là 180 phút.


Dạng thử nghiệm này cũng đã được phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy thực hiện vào năm 2009 và 2010 đối với hệ thống bọc bảo vệ bằng tấm vật liệu cứng, đặc cho cấu kiện dầm thép có chịu lực.

Các tin liên quan