Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính của công trình Trụ sở Ủy ban dân tộc

Ngày tạo : 05/07/2017

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính cho công trình Trụ sở Ủy ban dân tộc. Qui trình thử nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Mẫu thử nghiệm có kính thước 7,2 m (cao) x 6,5 m (rộng) được lắp dựng vào buồng thử nghiệm.

Các chỉ tiêu được thử nghiệm là: (a) Độ lọt khí với Plk = 300 Pa; (b) Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln = 300 Pa trong 15 phút; (c) Tính năng kết cấu với Pkc =  + 1900 Pa và  =  - 1900 Pa.

Toàn bộ quá trình thử nghiệm được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư “Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng - Ủy ban dân tộc”, đại diện đơn vị tư vấn giám sát “Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội”, đại diện đơn vị thi công “Liên danh công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô – Bộ quốc phòng và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18”.

Các tin liên quan