Thí nghiệm

Thí nghiệm khả năng chịu lực của hệ thống mái tôn

Ngày tạo : 13/07/2015

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm khả năng chịu lực của hệ thống mái tôn cho Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thí nghiệm khả năng chịu lực của hệ thống mái tôn cho Công ty Cổ phần Tôn mạ màu Việt Pháp.Đây là loại thí nghiệm mới và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Quy trình thí nghiệm được thực hiện theo tiêu chuẩn ASTM. Tổng số có 30 mẫu thí nghiệm với nhiều loại tôn (5 sóng, 6 sóng, Everlock 945 và E.Lock-Seam 900H110) và bước xà gồ (1750 mm, 2000 mm và 2250 mm) đã được thí nghiệm với cách gia tải từ từ bằng khí nên tạo áp lực đều trên toàn bộ bề mặt hệ thống mái tôn.

Các tin liên quan