Thí nghiệm

Thử nghiệm khả năng chịu lửa của mẫu vách ngăn buồng máy tàu thủy

Ngày tạo : 14/07/2015

Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với hệ mẫu vách ngăn buồng máy tàu thủy cho khách hàng là Công ty Cổ phần Công nghệ JAMES BOAT.

Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Phòng Thí nghiệm Phòng chống cháy (LAS - XD 416) - Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm kiểm tra khả năng chịu lửa đối với hệ mẫu vách ngăn buồng máy tàu thủy cho khách hàng là Công ty Cổ phần Công nghệ JAMES BOAT.

Mẫu được thử là hệ vách ngăn cấu tạo từ nhiều lớp vật liệu khác nhau trong đó phần vách cơ bản chế tạo bằng nhựa PPC. Đây là một loại vật liệu mới đang được nghiên cứu áp dụng trong một số bộ phận của phương tiện giao thông đường thủy. Theo yêu cầu của khách hàng, hệ mẫu thử được kiểm tra và đánh giá về hai tiêu chí là tính toàn vẹn và tính cách nhiệt trong khoảng thời gian 60 phút. Việc đánh giá khả năng chịu lửa của các mẫu thử được thực hiện căn cứ theo quy trình của tổ chức Hàng hải quốc tế International Code for Application of Fire Test Procedures. Resolution A.754(18).

Thử nghiệm được thực hiện trên hệ thống lò thử nghiệm theo phương đứng (Xem ảnh), dưới sự chứng kiến của đại diện các tổ chức đăng kiểm trong nước và đại diện của khách hàng. Các thông số kỹ thuật của lò thử nghiệm đều tuân thủ đúng yêu cầu của tiêu chuẩn phương pháp thử.

                        
Ảnh: Thí nghiệm thử khả năng chịu lửa của vách ngăn tàu thủy


Các tin liên quan