Thí nghiệm

Thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Tổ hợp mỹ đình PEARL – giai đoạn 2" tại Hà Nội

Ngày tạo : 25/10/2022

Vừa qua, Phòng Nghiên cứu Thí nghiệm Gió - Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng đã thực hiện việc thử nghiệm hệ thống mặt dựng nhôm kính thuộc dự án “Tổ hợp mỹ đình PEARL – giai đoạn 2" tại khu X3, CV4.3 phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội theo ASTM E 330-02, ASTM 331-00, ASTM E283-04, AAMA 501.4-00, Quy trình thử nghiệm đã được phê duyệt và các tài liệu khác có liên quan.

Các thử nghiệm gồm: Độ lọt khí với Plk =  300 Pa; Độ lọt nước dưới áp lực tĩnh với Pln =  500 Pa; Tính năng kết cấu (độ bền gió): Pkc =  +2294 Pa và -2294 Pa; Dịch chuyển theo phương ngang (do gió, động đất gây ra).

Các tin liên quan