Thí nghiệm

Thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng tường vây, cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội

Ngày tạo : 12/07/2015

Để đảm bảo chất lượng cao cho các cọc khoan nhồi và tường vây thì công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng trong và sau khi thi công là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu này, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng tường vây, cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội tuân thủ đề cương đã được phê duyệt.

Để đảm bảo chất lượng cao cho các cọc khoan nhồi và tường vây thì công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng trong và sau khi thi công là rất cần thiết. Đáp ứng yêu cầu này, Viện KHCN Xây dựng tiến hành việc thí nghiệm siêu âm kiểm tra chất lượng tường vây, cọc khoan nhồi công trình Nhà Quốc hội tuân thủ đề cương đã được phê duyệt.
Được xây dựng trên đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội với diện tích khoảng 12.000m2, công trình gồm các hạng mục chính như: Nhà Quốc hội theo kiến trúc hình vuông, phòng họp hình tròn ở giữa, có 5 tầng nổi và 2 tầng hầm. Tổng diện tích sàn 5 tầng nổi khoảng 36.540 m2; công trình cao khoảng 39m. Tổng mức vốn đầu tư là 4.797 tỷ đồng, dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào quý III/2012.
Công việc trên được thực hiện bao gồm: đánh giá mức độ đồng nhất của bê tông cọc; phát hiện các khuyết tật trong thân cọc; đánh giá sơ bộ cường độ bê tông cọc. Theo kế hoạch, đơn vị sẽ kiểm tra 10 cọc trong 1 ngày (không kể sự cố máy hỏng).

Các tin liên quan