Văn bản mới

Quyết định về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (bổ sung)

Ngày tạo : 18/04/2017

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (bổ sung) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2017.

Quyết định số 236/QĐ-BXD.

Các tin liên quan