Văn bản mới

Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ngày tạo : 02/10/2017

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh ký quyết định số 964/QĐ-BXD, ngày 20/9/2017 công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 964/QĐ-BXD.

Các tin liên quan