Văn bản mới

Quyết định công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Ngày tạo : 22/06/2017

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 23/5/2017 công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Hướng dẫn này giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định khối lượng xây dựng của công trình và chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định này thay thế Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/8/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình và có hiệu lực thi hành từ ngày 5/6/2017.

Tải file quyết định.

Các tin liên quan