Văn bản mới

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Ngày tạo : 18/12/2017

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2018, thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 và Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007.

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Các tin liên quan