Văn bản mới

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Ngày tạo : 01/11/2020

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng (bao gồm nhân công xây dựng và nhân công tư vấn xây dựng) để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng bao gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, giá xây dựng công trình, giá hợp đồng xây dựng, chỉ số giá xây dựng, dự toán các công tác tư vấn xây dựng.

Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Các tin liên quan