Văn bản mới

Thông tư hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

Ngày tạo : 08/05/2017

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 62/2016/NĐ-CP về hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư 06/2017/TT-BXD

Các tin liên quan