Văn bản mới

Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình

Ngày tạo : 28/02/2018

Bộ Công an và Bộ Xây dựng thống nhất ban hành Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD ngày 13 tháng 02 năm 2018 phối hợp công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình như sau:

Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký và được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các Sở Xây dựng, Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy chế số 01/QCPH-BCA-BXD.

 

Các tin liên quan