Văn bản mới

Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị

Ngày tạo : 04/01/2018

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục phát triển đô thị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị.

Thông tư này hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị gồm: lập đề án phân loại đô thị, lập chương trình phát triển đô thị, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và một số chi phí khác có liên quan.

Thông tư số 12/2017/TT-BXD.

 

Các tin liên quan