Văn bản mới

Quyết định ban hành Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Ngày tạo : 09/10/2017

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ký quyết định số 970/QĐ-BXD, ngày 21/9/2017 Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 970/QĐ-BXD.

Các tin liên quan