Văn bản mới

Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017

Ngày tạo : 18/04/2017

Ngày 5/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành chỉ thị số 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện 7 nội dung.

Chỉ thị 01/CT-BXD.

Các tin liên quan