Văn bản mới

Quyết định ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu - phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”

Ngày tạo : 20/05/2019

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 218/QĐ-VKH ngày 28 tháng 3 năm 2019 Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Gia cố nền đất yếu – phương pháp gia cố nông toàn khối có sử dụng tro bay”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định số 218/QĐ-VKH.

 

Các tin liên quan