Văn bản mới

Kết quả Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày tạo : 03/04/2017

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 3544/SXD-VLXD về việc báo cáo kết quả Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 23 tháng 2 năm 2017, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ năm 2016 về tình hình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD trên địa bàn thành phố tại Phân viện VLXD miền Nam, với  sự tham dự của Cục Hải quan Thành phố và các tổ chức chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD được Bộ Xây dựng chỉ định có hoạt động chứng nhận hợp quy cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết bấm vào đây.

Các tin liên quan