Văn bản mới

Quyết định công bố xuất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Ngày tạo : 25/02/2018

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 Công bố xuất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế quyết định số 322/QĐ-BXD ngày 06/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Quyết định số 1354/QĐ-BXD.

 

Các tin liên quan